30. Vorming Gooistad

Oneens - wij zien nog geen toekomst voor Gooistad

Er wordt door de provincie eerst aangestuurd op de vorming van 3 gemeenten:

  • Hilversum met Wijdemeren.
  • Gooise Meren is gefuseerd.
  • Blaricum en Laren met Huizen.
    Deze laatste 3 blijven zich verzetten tegen de fusie.

Door deze fusies komt de politiek al verder van de inwoners af te staan.
Stadsraad Muiden en Dorpsraad Muiderberg brengen politieke thema's wel weer dichter bij de inwoners en naar de gemeente.

De Regio Gooi & Vechtstreek werkt in uitvoerende organisaties samen qua gemeentelijke taken.

Samenwerking