3. Raadgevend Referendum?

Oneens - Advies vragen bij belangrijke beslissingen door gemeente?

  • Het blijkt dat bij raadgevende referenda het gemeenschappelijk belang voor de samenleving en het afwegen van de diverse belangen buiten beeld verdwijnt.
  • Juist voor het afwegen van het gemeenschappelijke belang voor de samenleving is de gemeenteraad gekozen en geïnstalleerd.
  • De belofte is door de raadsleden uitgesproken om de diverse belangen af te wegen bij het maken van keuzes.

Referendum?

Gemeenschappelijk belang?