11. Inkomensondersteuning?

Eens - kwijtschelden gemeentelijke belastingen en heffingen?

  • Het welzijn van inwoners met een laag tot zeer hoog inkomen is over het algemeen voldoende geborgd om gemeentelijke belastingen en heffingen te betalen.
  • Om het welzijn van inwoners met een zeer laag inkomen niet nog verder onder druk te zetten is kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en heffingen een doeltreffend middel.
  • Het voor iedereen inkomensafhankelijk maken van deze heffingen is alleen al vanuit privacy oogpunt ongewenst.