19. Verplichte arbeid - tegenprestatie?

Geen mening - Bij een bijstandsuitkering vinden wij persoonlijke aandacht essentieel

  • De gemeente dient iedere inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt persoonlijk te (laten) begeleiden naar een vorm van blijven deelnemen aan de samenleving.
  • Het gaat om de mens en haar/zijn welzijn.
  • Dit kan door bijvoorbeeld te starten met het parttime uitvoeren van vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding, gericht laten ondersteunen bij het solliciteren of bijvoorbeeld het ondersteunen van het voorzien in een eigen inkomen middels een vorm van eigen bedrijf.

Blijf wel deel van de samenleving