21. Taalles nieuwe migranten?

Eens - verantwoordelijkheid van de gemeente

  • Beheersing van de Nederlandse taal is de eerste voorwaarde voor integratie en een baan.
  • De begeleiding, stimulering van nieuwe migranten blijkt nog onvoldoende om te borgen dat er daadwerkelijk voldoende gebruik van taalles wordt gemaakt.
  • Met name de begeleiding, stimulering naar scholing zodat een nieuwe migrant in het eigen inkomen kan voorzien is nog onvoldoende.
  • Niet direct en blijvend een bijstandsuitkering toekennen zoals dat nu nog te vaak gebeurd.

Integratie ...