23. Schoolzwemmen?

Eens - gemeentelijke financiering moet worden afgeschaft?

  • De meeste ouders in Gooise Meren zorgen er zelf voor dat hun kinderen tijdig kunnen zwemmen.
  • Via het consultatiebureau kan gecheckt worden bij de bestaande bezoeken, tijdens de basisschoolperiode, of het kind een zwemdiploma heeft gehaald of niet.
  • Zeker bij bevolkingsgroepen waar het volgen van zwemles niet altijd wordt gedaan, kan hier extra de aandacht op worden gevestigd.
  • Bij zeer lage inkomens kan er financiële ondersteuning worden verleend voor het volgen van zwemles.

Zie ook het artikel: Schoolzwemmen: Nee; Meer bewegen in het water: Ja

Ik kan al zwemmen