16. Bezuinigen bibliotheek?

Oneens - de gemeente mag bezuinigen op de bibliotheken?

  • Er dient wel gezocht te worden naar bundeling van activiteiten en gebruik van de bibliotheekruimte(s) als ontmoetingsruimte en voor andere activiteiten.
  • Afweging van doelgroepen qua beschikbare boeken is daarnaast een belangrijk aspect.
  • De toegankelijkheid en veelheid aan informatie die vindbaar is op het internet, heeft de vraag naar bepaalde informatieve boeken bijvoorbeeld al sterk doen afnemen.
  • Alleen doelgroep-gericht aanschaffen van nieuwe boeken, tijdschriften of andere informatiedragers.

Bibliotheek Gooienmeer