5. Geen contributie, wel lid?

Eens - gemeente betaald contributie als 'lid' niet kan betalen, wel vrijwilliger?

  • Voor het welzijn van (jong) volwassenen met een zeer lage inkomen is sporten of bijv. scouting van belang.
  • In overleg met een gewenste (sport)vereniging kan bepaald worden of het doen van vrijwilligerswerk voldoende voor de vereniging is om zelf actief deel te mogen nemen als (spelend) lid.
  • Daar waar dit toch niet haalbaar blijkt te zijn kan de gemeente bijspringen in het betalen van (een deel) van de contributie.
  • Hier dient wel een maximum bedrag per jaar per inwoner voor bepaald te worden.

Bij zeer laag inkomen (jong) volwassen lid