29. Parkeertarieven omhoog?

Eens - de kosten van het parkeerbeheer moeten volledig door de gebruikers betaald worden?

  • De hoogte van de parkeertarieven zijn een afweging van beschikbare parkeerplaatsen en gewenste parkeerduur.
  • Het stimuleren van het gebruik van de fiets om naar het centrum van één van de kernen te komen kan tot een hoger parkeertarief leiden. Er dienen wel voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsers te zijn.
  • De parkeertarieven moeten in ieder geval de kosten van het parkeerbeheer dekken.

Gratis parkeren