Fractie

Woensdag 30 mei is de bespreking van het coalitieakkoord. Als ChristenUnie Gooise Meren zijn we ook uitgenodigd om onze inbreng qua aandachtspunten mee te geven voor het formatieproces. 

Donderdag 29 maart is de ChristenUnie fractie benoemd tijdens de installatie raadsvergadering.
We gaan vol vertrouwen de komende 4 jaar in met de verwachting een belangrijke inbreng te kunnen hebben in de gemeenteraad van Gooise Meren.

Vanaf 2006 tot 2014 heeft de ChristenUnie een zetel in de gemeenteraad van Bussum gehad. Tussen 2006 tot 2011 bezette René Wallenburg deze zetel, vanaf 2012 was Michel Klein raadslid. Michel Klein vertegenwoordigd nu ChristenUnie-SGP in de Provinciale Staten van Noord Holland. De lijntjes naar de provincie zijn daarmee heel kort. In 2014 en 2015 waren er net te weinig stemmen om deze waardevolle inbreng in de gemeenteraad voort te zetten. Door veel raadsleden wordt dit nog steeds als een gemis gezien.

Vanaf begin 2016 tot de verkiezingen in maart 2018 heeft Roel Kamphuis zich voorbereid op een nieuwe raadsperiode voor de ChristenUnie. Aan zijn enthousiasme zal het niet liggen. Verschillende partijen zien hem graag als raadslid toegevoegd worden aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Het tonen van uitgebreide kennis over de onderwerpen die in de gemeenteraad voorbij komen, vanuit verschillende gezichtspunten de feiten bekijkend om tot een hoopvol realistisch standpunt te komen is altijd al typerend voor een ChristenUnie raadslid geweest. Daarbij uitgaande van kernwaarden waar de ChristenUnie zich voor inzet:

  • Een samenleving waar iedereen meetelt en meedoet
  • Een samenleving met toekomst voor onze kinderen
  • Een samenleving die zich in wil zetten voor de ander

Roel Kamphuis

Riekie Blom - Louwers

Jos den Hengst