En Jij? Je bent waardevol!

...

 • "Je bent waardevol!" is het uitgangspunt van de ChristenUnie bij het maken van keuzes in de gemeente politiek. 
  Dat wil zeggen dat iedere inwoner van Gooise meren even belangrijk is voor onze de beeld- en meningsvorming. Hoe anders dan in de samenleving vaak ervaren wordt. Je inbreng wordt vaak afgemeten aan je status, aan wat je bereikt hebt in het leven of hoeveel je bezit. Er wordt gemeten naar de welvaart en minder gelet op het welzijn.

 • Het welzijn dat je zelf ervaart in je leven of een ander laat ervaren door te waarderen wie die ander is. De omstandigheden qua werk, gezondheid, gezin/relatie en wonen worden over het algemeen als bepalend gezien voor het eigen welzijn. Op het moment dat het qua omstandigheden tegenzit, door bijvoorbeeld het wegvallen van werk, dient de gemeente te stimuleren om actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Op het moment dat je afhankelijk bent van een bijstandsuitkering gaat het om persoonlijke aandacht. Aandacht om te zoeken naar mogelijkheden voor participatie en niet alleen maar de regels en onmogelijkheden voorop te stellen.

 • Een ander aspect van ervaren welzijn is het omzien naar elkaar.
  Dat kan zijn in een bepaalde straat, buurt, vereniging of een plek om andere inwoners te ontmoeten. Van de gemeente mag verwacht worden dat er een stimulans uitgaat voor initiatieven als: het opzetten van ontmoetingsplekken in de wijken of starten van een vereniging van inwoners met dezelfde belangstelling. Dat kan op allerlei gebieden zijn bijvoorbeeld: natuur, cultuur, historie, sport.
  Wijk- en buurtsportcoaches worden daarbij ingezet.
  De bestaande initiatieven draaien voornamelijk dankzij vrijwilligers en dat geeft de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners aan voor, een belangrijk deel van, het eigen ervaren welzijn. Als vrijwilliger geef je tijd en aandacht en ontvang je vaak waardering. Vrijwilligers zijn zeer waardevol voor de samenleving in Gooise Meren en worden door de ChristenUnie gewaardeerd om hun tijd en inzet.

 • Mantelzorg is de meest directe vorm van omzien naar een ander, het geven van de eerste directe zorg. Het vraagt meestal veel van de mantelzorger. 
  Het is de taak van de gemeente om voldoende mogelijkheden voor respijtzorg aan te bieden. Respijtzorg wil zeggen dat de zorg tijdelijke wordt overgenomen. Bijvoorbeeld een deel van de dag, een nacht of weekend, zodat de mantelzorger niet vol continu aan het zorgen is. Er voor de mantelzorger tijd ontstaat om de ‘eigen’ dingen te doen, die zeker ook bepalend zijn voor het ervaren welzijn. Al wordt mantelzorg gedaan uit liefde ook een mantelzorger kent zijn grenzen.

Voor de ChristenUnie is ieder inwoner van Gooise Meren waardevol en willen we inwoners stimuleren om dat waardevol zijn te ervaren

Zie ook het artikel Actieplan 'Waardig ouder worden' in Gooise Meren.