Meer sociale woningbouw

Sociale woningbouw op Crailo

In de 20e eeuw zijn er veel sociale woningen gebouwd in de kernen van de gemeente Gooise Meren. Deze woningbouw is bedoeld voor de mensen met de lagere inkomens. De doorstroom naar duurdere huur- of koopwoningen is minimaal terwijl veel sociale huurders inmiddels wel (veel) meer zijn gaan verdienen, maar relatief weinig huur zijn blijven betalen. Wie wil er nu meer huur gaan betalen als een gewenste woning te duur blijkt te zijn.

Er zijn de laatste jaren vooral middeldure en dure woningen bijgebouwd in Gooise Meren. Met het Project Bensdorp komt er weer meer aandacht voor sociale, betaalbare woningbouw. De Krijgsman trekt de verhouding tussen betaalbare, middel dure en dure nieuwbouwwoningen nog meer scheef dan die de laatste jaren al was. Er worden vooral dure woningen neergezet en dat is mede het gevolg van de belemmeringen qua aantal te bouwen woningen en de keuzes die de project ontwikkelaar vervolgens gemaakt heeft.

Waarom is er niet meer sociale, betaalbare woningbouw?
Het is eenvoudig om een projectontwikkelaar te vinden voor realisatie van dure woningen, voor middeldure woningen wordt het al lastiger. De realisatie van voldoende sociale, betaalbare woningbouw dient al in de planvorming en via het bestemmingsplan afgedwongen te worden.

Als ChristenUnie Gooise Meren willen we:

 • Starters / jongeren op de woningmarkt een kans geven.
  Met de huidige wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen is er een wachttijd van 3 tot 10 jaar. Wanneer je geluk hebt of ergens anders een woning zoekt vind je eerder een plekje. 

 • Ouderen en alleengaanden de mogelijkheid bieden naar een kleinere of gelijkvloerse woning te gaan zonder (grote) huurverhoging.
  Afspraken maken met Woningbouwverenigingen om doorstroom te bevorderen. Bij toewijzing van een duurdere woning wordt het verschil gemiddeld goed gemaakt door de verhoging van de huur voor de volgende huurder in de leegkomende woning.
  Nu blijven huurders in de te grote of ongelijkvloerse woning zitten, ook al wensen ze een meer passende woning, maar kunnen of willen ze geen hogere huur betalen.

 • Herbestemming leegstaande panden voor sociale woningbouw
  Microwoningen, woningen met een beperkt aantal m2 woonoppervlak maakt meerdere woningen mogelijk.

 • Voor Crailo willen we samen met de woningbouwverenigingen inzetten op 50% sociale, betaalbare nieuwbouw.

Meer aandachtspunten om meer sociale, betaalbare woningbouw te realiseren kunnen nog toegevoegd worden. Tips zijn daarbij altijd welkom: mail naar info@gooisemeren.christenunie.nl