Woningbouw H.A. Lorentzweg Fata Morgana of Nachtmerrie ...

Lorentzweg - maquettevrijdag 31 mei 2019 11:26

Waren de ontwikkelingsplannen voor seniorenappartementen op de hoek van de H.A. Lorentzweg, Koekoeklaan, Catharina van Renneslaan nu droom of werkelijkheid? Een Fata Morgana in de ogen van de initiatiefnemer of een Nachtmerrie in de ogen van omwonenden?

Aangezien de tijdens een informatieavond gepresenteerde plannen op de omwonenden als een Nachtmerrie neersloeg is ook de ChristenUnie fractie met de in allerijl opgerichte Belangenvereniging Oostereng-zuid in gesprek gegaan.

Actuele vragen
Op basis van het gesprek ontstond een goede reden om tijdens het Vragenhalfuur in de Raadsvergadering van 22 mei een aantal vragen te stellen.
Het eerste antwoord van de wethouder was kernachtig en kort: de bewoners hadden van de projectontwikkelaar eerder die dag een brief  ontvangen, dat hij afzag van verdere ontwikkeling van het plangebied. Weg Nachtmerrie, Fata Morgana in beeld voor de initiatiefnemer.
Niet dat we zouden willen claimen dat de gestelde vragen zelf direct de reden zullen zijn voor het afzien van verder ontwikkeling. Die hadden tot doel om eerder kaderstelling vanuit de gemeente(raad) te kunnen doen bij nieuwe initiatieven, zoals dit actuele initiatief, die om een nieuwe postzegelbestemmingsplan vragen. Het initiatief past dan namelijk niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan.

Fata Morgana
Naast de weerstand in de wijk, de nog niet duidelijke bereidheid van alle grondeigenaren om het initiatief te steunen door hun eigendom te verkopen en het achterliggende verdienmodel, zal de doorlooptijd van verdere planvorming zeker al snel meer dan een jaar zijn. Blijkbaar voldoende redenen voor de projectontwikkelaar om de initiatiefnemer alleen te laten in zijn weerspiegelingen.

Noodzakelijke seniorenappartementen
Dat er meer seniorenappartementen in een goede mix van betaalbaar, middelduur noodzakelijk gerealiseerd moeten worden in de gemeente Gooise Meren is duidelijk. Of dat op deze locatie realiseerbaar is, blijft de vraag. Belangrijke vraag achter het achterliggende verdienmodel is ook of er tot een voor de gemeente(raad) in overleg met omwonenden acceptabel plan gekomen kan worden. Waarbij ook hier burgerparticipatie niet over zeggenschap zou gaan, maar over creatief meedenken, input geven, wenselijke en onwenselijke ideeën.

Gunstige ligging
Zo aan de rand van de Groene Long van Bussum-Zuid en voorzieningen om de hoek een prachtige plek om seniorenappartementen te realiseren. Wanneer er binnen te stellen kaders qua o.a. hoogte en parkeren tot overeenstemming te komen zou zijn, geeft de ligging zeker o.a. mogelijkheden voor behoud van zonlicht voor de woningen aan de Catharina van Renneslaan 10-28. De zon komt op aan de zijde van de Catharina van Renneslaan en gaat 's avonds aan de zijde van de H.A. Lorentzweg onder. Qua hoogte zou hier een vorm van kaderstelling plaats kunnen vinden. Qua zicht vanuit de appartementen boven het winkelcentrum geldt hetzelfde.
Met name de reden om de eerder aangehaalde vragen in het Vragenhalfuur van de raadvergadering van 22 mei te stellen.

« Terug

Reacties op 'Woningbouw H.A. Lorentzweg Fata Morgana of Nachtmerrie ...'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.