Programmabegroting 2020-2023 - Speerpunten CU

GooiseMeren huisje boompje.pngdonderdag 07 november 2019 21:54

Geen Algemene Beschouwingen in Gooise Meren over de Programmabegroting.
Wel de mogelijkheid om enkele speerpunten te benoemen, waar we als ChristenUnie de nadruk op willen leggen. Natuurlijk met de mogelijkheid voor het indienen van Amendementen of Moties. Met of zonder resultaat tijdens het stemmen over het amendement of de motie, maar wel daarmee extra aandacht kunnen vragen voor het betreffende onderwerp.

Wat voor speerpunten hebben we benoemd?

Aandacht voor inwoners die (even) extra ondersteuning nodig hebben
“We ondersteunen kwetsbare inwoners en proberen hun kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te vergroten. We willen dat Gooise Meren een veilige thuisbasis is.” [Uit de Programmabegroting]
Dat die ondersteuning geboden gaat worden is blijk van erkenning dat investeren in kwetsbare inwoners goed is om de zelfredzaamheid en het ervaren welzijn van deze inwoners te stimuleren/vergroten. Met mogelijk minder of geen beroep meer op extra ondersteuning.
Het hierboven geciteerde statement lijkt wel voorbij te gaan aan onze inwoners die amper/geen kans meer maken op deelname aan de arbeidsmarkt om wat voor reden dan ook en onderwijs die kansen niet zal vergroten. We hebben dan ook de aangenomen motie: Ontzorgen bij problematische schulden van 50Plus en PvdA mede ingediend. Helaas is de optie om schulden over te nemen gesneuveld, zodat o.a. incassobureaus en deurwaarders op afstand gehouden kunnen worden. Het blijft absurd dat als je moeite hebt om een rekening te betalen, je vervolgens nog meer moet betalen door boetes en incassokosten. Misschien een goed dwangmiddel als je genoeg geld hebt, maar zeker niet als je elk dubbeltje al twee keer om moet draaien. Gelukkig nemen o.a. woningbouwvereningen steeds vaker direct actie bij een eerste huurachterstand om een verdere huurachterstand te voorkomen.
“Iedereen doet mee” duidt op ondersteuning aan alle inwoners om deel te blijven of te gaan nemen aan de samenleving die we vormen met alle inwoners van en werkenden in Gooise Meren. Aandacht om inwoners uit eenzaamheid te trekken. Vragen om oren en ogen in de verschillende straten en buurten die Gooise Meren rijk is. Wijkcoaches kunnen dat niet alleen. Ontmoetingsplaatsen dichtbij kunnen aan het omzien naar elkaar een bijdrage leveren. Voor project ’t Anker in Muiden is een buurtkamer voorzien in de te realiseren nieuwbouw. Een initiatief waar moet gaan blijken of een buurt initiatiefrijk genoeg is om er een ontmoetingsplaats van te maken. Een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden. In alle leeftijdsgroepen komt namelijk eenzaamheid in meer of mindere mate voor.

Structureel sluitende begroting
Dat is een belangrijke stap. Wat ons als ChristenUnie wel zorgen baart is het landelijke nieuws dat Jeugdzorg organisaties rode cijfers schrijven, m.a.w. op omvallen staan. Vraag is even hoe dat in de Regio Gooi  & Vechtstreek is gesteld. Wat maakt dat Jeugdzorg organisaties blijkbaar niet genoeg inkomsten hebben terwijl er wel wachtlijsten zijn voor toegang tot die Jeugdzorg organisaties? Als de nadruk op het documenteren en vastleggen van geboden zorg komt te liggen, ten kostte van het bieden van de benodigde zorg dan frustreert dat medewerkers. Medewerkers die op zoek gaan naar een andere werkomgeving waar ze nog wel meer tijd aan hun passie kunnen geven: zorg bieden aan kinderen die (even) extra ondersteuning nodig hebben.

Gezonde omgeving
“We nemen preventieve maatregelen tegen alcoholmisbruik (NIX18), overgewicht en roken (rookvrije generatie)” [Uit de Programmabegroting]
Belangrijkste saboteurs blijken 18+ers te zijn, die 18-ers voorzien van drank, sigaretten en andere genotsmiddelen. Je kunt ook gewoon ‘NEE’ zeggen of niet over de hoofden van jonge tieners je zakken willen vullen.
Wat we nog missen als ChristenUnie ten opzicht van een gezonde omgeving zijn preventieve maatregelen tegen andere genotsmiddelen. De boodschap dat gebruikers criminele organisaties ondersteunen of daar onderdeel van uitmaken mag b.v. hoorbaarder klinken. De leden van die criminele organisaties zijn al gezwicht voor het grote geld en/of hun eigen verslavende gebruik.

Goed wonen
Er is een schrijnend tekort aan betaalbare woningen (huur of koop) voor de lagere en middeninkomens in de Gemeente Gooise Meren. Zelfs een verdubbeling van het aantal beschikbare, betaalbare (sociale) huurwoningen, nu bijna 6000 via de woningcorporaties, zou de vraag niet geheel oplossen. Als er uit een onderzoek komt dat er tot 2023 een toename met 350 betaalbare (sociale) huurwoningen nodig is, is dat in alle realiteit als een druppel op een gloeiende plaat. Alleen voor Statushouders zullen er al snel 200 woningen nodig zijn. Vandaar dat er een motie: 'Taakstelling huisvesting statushouders - Alternatieven voor bestaande woningen' is ingediend door de ChristenUnie die helaas niet op voldoende steun kon rekenen om aangenomen te worden.
Nu is er nog maar zeer beperkte ruimte om te bouwen, gezien o.a. de vele natuurgebieden in en om onze gemeente. Je ziet inwoners dan ook vertrekken richting b.v. Almere, Weesp of Hilversum.

« Terug

Reacties op 'Programmabegroting 2020-2023 - Speerpunten CU'

Pasterkamp, R. (Riekelt) [304267]
Geplaatst op: 08-11-2019 09:07
mbt rookvrije generatie. mijn voorbeeld (best practice) is hier Australië. pakje sigaretten kost A$40 (€25) en sigaretten zijn alleen nog te verkrijgen bij sigaren en sigaretten toko's (verder nergens meer). Resultaat wat ik zie: jongeren gaan niet roken (dit is gewoon echt veel te duur voor ze) en je ziet echt heel zelden nog iemand roken. Australië is ook al lang onderweg om het roken in de ban te doen, maar je ziet nu echt resultaat. Dit zou natuurlijk een landelijk of beter nog Europees beleid moeten zijn.
Pasterkamp, R. (Riekelt) [304267]
Geplaatst op: 08-11-2019 09:15
Schuldsanering, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. even uit eigen ervaring (ik help we helpen regelmatig oudjes met invullen van papieren. heel veel oudjes met een aow en een klein pensioen hebben recht op belastingteruggave (gemiddeld €400-500 maar weten dat niet en vragen dat ook niet aan, iemand moet ze helpen). Maar ook de gemeente kan iets voor ze doen, voorbeeld is Hilversum, die heeft een afspraak met een verzekeringsmaatschappij voor de laagste inkomens en die betalen dus geen eigen risico. maar ook kwijtschelden van rioolrechten etc etc. Maar er is denk ik ook behoefte aan begeleiding. Vaak heb je niet zoveel invloed op wat er binnenkom aan geld, maar je heb wel vaak invloed op wat er uit gaat aan geld. breng dat bij de betrokkenen in kaart. kijk ook wat je daar kunt doen. voor mij nog altijd een vraag, wat moet je doen met een bijstandstrekker die 2 honden, 5 katten en 2 pakjes shag per dag rookt? (ik ken er meerdere, echt lastig).

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.